Terapia behawioralna

Behawioralna terapia rodzinna bazuje na zachowaniach jednostki, które rodzą się z relacji społecznych i jednocześnie mają wpływ na inne osoby. Terapia odnosi sie do dwóch rodzajów związków - małżonek-małżonek oraz rodzic - dziecko. W każdym z przypadków punktem wyjścia jest diagnoza opierająca się na rodzaju patologicznych zachowań. Uznaje się, że relacje małżeńskie opierają się na wzajemnych wpływach - nagrodach i karach. Patologiczne zachowania rodzą się w momencie niezadowolenia jednej, bądź obu stron, które odczuwają pewną niezgodność realności z oczekiwaniami. Partnerzy przestają szukać pozytywnych aspektów drugiej strony, wszelkie zachowania wartościują ujemnie, pojawia się nieumiejętność zmiany zachowania, szczególnie w sytuacjach konfliktu. Duży wpływ na stosunki partnerów ma umiejętność komunikacji, która w momencie braku zadowolenia z relacji znacznie się obniża. Celem terapii jest zmiana postrzegania się partnerów, wzmacnianie pozytywnych relacji i nauka dostrzegania pozytywów.

Reklama