Warsztaty psychologiczne dla kobiet

Kobieta Instytut Psychologii Procesu, w ramach swoich warsztatowych zajęć grupowych, ma propozycje skierowaną do kobiet zainteresowanych pracą nad sobą i własnym rozwojem. Są to warsztaty psychologiczne, w ramach których spotykają się jedynie kobiety. Podczas zajęć pracują one pod okiem i przy wsparciu psychoterapeuty nad twórczym rozwiązywaniem swoich trudności i problemów, odkrywaniem swoich potrzeb, doświadczaniem swojej kobiecości.

Warsztaty psychologiczne dla kobiet, składają się z dziewięciu zjazdów weekendowych, podczas każdego spotkania poruszany jest inny temat, ważny z punktu widzenia kobiet. Zajęcia traktują zarówno o stereotypach i rolach w jakie uwikłane są kobiety, o powinnościach, radzeniu sobie z łączeniem życia zawodowego i prywatnego. Warsztaty psychologiczne pomagają kobietom uwierzyć w siebie, odkryć swoje potrzeby i wziąć za nie odpowiedzialność. Prowadzą do rozwoju i budują w kobiecie zarówno poczucie mocy i siły, jak i kobiecości i delikatności. To co jest dodatkową siłą warsztatów, to również możliwość spotkania z innymi kobietami i ich potrzebami, oczekiwaniami, problemami. Uczestnicząca w warsztatach kobieta, może poczuć że nie jest sama oraz zaobserwować, jak z podobnymi trudnościami radzą sobie inne uczestniczki spotkań.

Reklama