Wskazania do skierowania dziecka na psychoterapię

Najczęściej mówi się o tym, że wskazania do psychoterapii mają dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, które wydają się być na tyle utrwalone, że stanowią poważną przeszkodę dla dalszego rozwoju i dojrzewania dziecka. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasze dziecko powinno uczęszczać na taką terapię, dobrym pomysłem byłaby konsultacja z psychologiem. Innym specjalistą, którego opinii niewątpliwie należałoby zasięgnąć jest neurolog dziecięcy.

Oddziaływania psychoterapeutyczne skierowane na dziecko, okazują się niezbędne również wówczas, gdy jego rozwój nie jest wprawdzie zahamowany, ale gdy wykazuje on niewłaściwe reakcje, będące skutkiem oddziaływania na dane dziecko czynników patogennych. W tym przypadku, nie można poprzestać jedynie na oddziaływaniach skierowanych bezpośrednio na dziecko. Konieczne jest również oddziaływanie na jego otoczenie. Inne wskazanie predestynujące dziecko do uczestnictwa w spotkaniach grupy psychoterapeutycznej, to również jawna lub ukryta agresja przejawiana przez dziecko, nadmierny egocentryzm, wyobcowanie z rzeczywistości oraz wszelkie przejawy napięcia i wewnątrzpsychicznego konfliktu.

Reklama