Relacja w małżeństwie i jej wpływ na funkcjonowanie rodziny

Istnieje wiele różnic pomiędzy rodzinami określanymi jako rodziny zdrowe oraz rodzinami dysfunkcjonalnymi. Jedna z bardziej istotnych dotyczy jakości relacji małżeńskiej. Przez relację należy w tym kontekście rozumieć powtarzające się między partnerami interakcje, wraz z tym, co myslą i odczuwają w związku z nimi.

Rodzaj relacji małżeńskiej jest dla rodziny bardzo ważny. Przede wszystkim - relacja małżeńska daje zazwyczaj początek rodzinie, a jej charakter wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Odczuwanie zadowolenia z małżeństwa rzutuje w dużej mierze na poczucie zadowolenia z rodziny i panujący w niej klimat. Postawy i techniki wychowawcze zależą głównie od sytuacji między małżonkami, gdyż rodzice wykazują skłonność do tego, aby przenosić na dziecko styl interakcji ze współmałżonkiem. Przebieg i charakter relacji między rodzicami stanowi dla dziecka pierwszy wzór zachowan interpersonalnych, tym samym, wpływa na zachowanie i stosunek dziecka do innych członków rodziny, a także do ludzi w ogóle.

Relacje w małżeństwie w zasadniczym stopniu wpływają na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Obejmują one tak istotne sfery, jak: komunikacja, jakość kontaktu z innymi, czy zaspokajanie potrzeb. Nie znaczy to bynajmniej, iż relacja między rodzicami jest czynnikiem w 100% determinującym funkcjonowanie dziecka. Niemniej jednak, zależność ta - silna zależność - istnieje i warto być jej świadomym - z szacunku do partnera i z uwagi na dziecko.

Reklama