Terapia psychoanalityczna

Psychoanalityczna terapia rodzinna powstała na podstawie badań i założeń Ackermana, który wprowadził pojęcie "roli", jako aspektu osobowości poddającej się wpływom społecznym. Innymi słowy dowodził, że każdy z nas pełni pewne role w społeczeństwie, które mają wpływ na naszą osobowość i, co za tym idzie, również na relacje rodzinne. Celem tytułowej terapii jest jednocześnie uświadomienie jednostce jej prawa do bycia indywidualnością, danie jej prawa cieszenia się z bycia z drugą osobą i zwrócenie uwagi na wpływ jaki ma na funkcjonowanie całej rodziny, przy czym silny nacisk kładzie się na współdziałanie, czyli traktowanie rodziny jako grupy. W tej terapii patologie rodzinne są upatrywane w członkach rodziny, którzy nie potrafią współdziałać i czerpać przyjemności z kontaktów z innymi członkami rodziny. Kształtuje sie umiejętność rozmowy i tolerancję na inne zachowania i charaktery. Najważniejszym założeniem terapii jest uznanie rodziny za twór poddający się rozwojowi, który przechodzi różne stadia i wymaga dostosowania się jej poszczególnych członków, przy zachowaniu pewnej indywidualności. Terapia odnosi się do relacji małżonek-małżonek, małżonek-dziecko oraz małżonkowie-dzieci.

Reklama