Terapia strukturalna

Strukturalna terapia rodzinna zakłada hierarchiczne podziały w rodzinie, które w praktyce okazują się porządkować jej działanie i wpływać pozytywnie na relacje miedzy jej członkami. W rodzinie podlegającej podziałom strukturalnym, to właśnie pewne narzucone role regulują interakcje. Pewne przymusy organizują życie rodzinne i sprawiają, że dana rodzina zachowuje zdrową strukturę. System rodzinny podzielony jest na subsystemy, każdy zajmuje swoje miejsce w tych subsystemach, niekiedy sam tworzy jeden subsystem. Ważne jest, by członkowie rodziny potrafili ze sobą współpracować i jednocześnie uznawać hierarchiczne podziały za obowiązujące oraz wypełniać prawidłowo swoją rolę. Takie sztywne podziały mają prowadzić do naprawy relacji. Każdy subsystem posiada jednocześnie pewną autonomię konieczną do samostanowienia o sobie i prawidłowego odnalezienia się w strukturze. Ta struktura rodzinna musi być elastyczna, podatna na zmiany i wymagania poszczególnych członków. Celem terapii są długofalowe skutki, pozwalające rodzinie radzić sobie z problemami w przyszłości.

Reklama