Terapia komunikacyjna

Komunikacyjna terapia rodzinna zakłada patologię na linii komunikacyjnej pomiędzy członkami rodziny. W postępowaniu diagnozującym ważne jest wykrycie ról, które pełnią wobec siebie poszczególni członkowie rodziny w akcie komunikacji, wykrywa się przypadki braku komunikacji. Dużą uwagę zwraca się na przekazy niewerbalne, często decydujące o sposobie odebrania informacji. Ważne jest zachowanie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w rodzinie oraz wybranie jednego sposobu komunikacji - komplementarnego, w którym jedna ze stron dominuje lub linearnego, w którym partnerzy się uzupełniają. Komunikację organizuje się w formę reguł, które zabezpieczają równowagę w rodzinie i prowadzą do uzdrowienia stosunków komunikacyjnych. Głównym celem terapii jest zmiana takich zachowań komunikacyjnych, które prowadzą do patologii, nauczenie partnerów rozumienia siebie i przekazywania adekwatnych do komunikatu bodźców niewerbalnych. W tej terapii głównym sposobem zrozumienia rodziny jest zrozumienie sposobów komunikacji w rodzinie.

Reklama